De kracht van een systeem

Gepubliceerd op 11 februari 2021 om 15:33

Steeds opnieuw is het bijzonder wat er gebeurd als ik iemand begeleid in een opstelling. Tijdens een traject pas ik regelmatig een opstelling toe om onbewuste patronen zichtbaar te maken. Ik ben fan van deze techniek! Krachtig en helend. Een individuele opstelling maakt zichtbaar wat er speelt, Het energetisch krachtenveld van het systeem openbaart zich. Het raakt een emotie of maakt iets zichtbaar. Bij sommige opstellingen en de inzichten eruit, valt het kwartje pas na een tijdje, bij andere is er meteen na de opstelling of kort erna effect en ervaar je rust en acceptatie van wat er speelt. Zo ontstaat ruimte voor herstel, voor verandering en verdere groei.

Hoe werkt het en wat is het effect?

Een opstelling laat ons snel en zonder veel woorden zien wat de onbewuste oorzaak is achter ons gedrag. Opstellingen helpen om de tot nu toe verborgen verbanden te zien. Pas als de verstrikkingen zichtbaar zijn, kunnen we nieuwe mogelijkheden vinden om ons op krachtige maar milde wijze los te maken van hardnekkige patronen.

Veel van onze patronen, overtuigingen en gedrag vinden hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid. Vanuit een onbewuste loyaliteit nemen we niet alleen bekrachtigende, maar ook beperkende patronen mee. Als volwassene functioneren we onbewust nog vaak volgens deze blauwdruk.

Jouw foto van het systeem

Een opstelling is een ruimtelijke uitbeelding van een systeem (een familie, team of organisatie) waar je deel van uit maakt of bij betrokken bent. Het energetisch krachtenveld openbaart zich met behulp van vloerankers. Een opstelling geeft vrijwel altijd verbluffend mooi weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het betreffende systeem zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?

We starten met het in kaart brengen van je genogram. Als begeleider stel ik een aantal vragen over het systeem dat we nader willen onderzoeken, je familie, het team waarin je werkt of de organisatie. Nadat we dat in kaart hebben gebracht starten we met het daadwerkelijke opstellen. Je maakt ankers door de namen van de betrokkenen op een A4 te schrijven en deze ankers vervolgens op je gevoel naar de juiste plaats te brengen.  Tijdens het opstellen voel je je eigen innerlijke beweging en volgt deze tot de plek waar het anker voor die persoon juist aanvoelt. Als iedereen een plek heeft gekregen is er een beeld ontstaan dat het innerlijke beeld van jou weergeeft. Vervolgens ga je ervaren hoe het voelt om op die plekken te staan. En je zult ervaren dat het op elke plek anders voelt. Zo krijg je toegang tot de gevoelens van de personen die de ankers representeren. Het geeft informatie en je voelt welke beweging ze willen maken. Dit fenomeen laat zich niet verklaren. Dat moet je ervaren.

Als begeleider let ik op veranderingen in houding, lichaamstaal en stel ik vragen om inzicht te krijgen in de gevoelens en de beelden of woorden die van binnenuit opkomen. Bijvoorbeeld dat cliënt gaat wiebelen, naar de grond wil kijken, zich plotseling zwaar of juist heel licht voelt, woedend of verdrietig wordt. Hierdoor wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar. Door herkenning van de dynamiek is verandering mogelijk. Door het gevoel en de beweging te volgen, zal een nieuw beeld ontstaan waar je je juiste plek binnen het systeem vindt.

"Wat zich in het familiesysteem afspeelt kan niet worden bedacht.

De beweging komt vanuit het systeem zelf."

Inzicht en verandering

We weten vaak niet dat we verbonden zijn met een dynamiek van een systeem, tót we ons er bewust van worden door de beelden van een opstelling. Soms ontdek je dat de oorzaak van een patroon niet bij jezelf ligt, maar de oorsprong vindt in de familiegeschiedenis. Die geschiedenis kun je niet veranderen. Wat je wel kunt veranderen is hoe je ermee omgaat. Een opstelling laat je buiten jezelf zien wat je van binnen doet en verandert het enige dat je kunt veranderen: jouw perceptie op wat is geweest. 

Opstellingen worden als helend en bevrijdend ervaren. Na een opstelling ga je naar huis met nieuwe inzichten en minder projectie op anderen. Dit bewustzijn geeft een krachtige boost voor een fundamentele verandering in je leven. Het systeem wordt opnieuw ‘geordend’ zodat jij energetisch de juiste plek weer kan innemen en er weer balans komt in het systeem. Hierdoor kan de energie weer stromen. Na een opstelling komt er een proces op gang. Het kan zijn dat je los kunt laten wat is geweest. Het kan ook zijn dat dit proces wat meer tijd nodig heeft. Het geeft een impuls om je eigen plek in te nemen en je anders te gaan voelen en gedragen, waardoor er een beweging naar de toekomst mogelijk is. 

Ervaringen

Opstellingen helpen vooral met vragen die je al langer bezighouden en waarmee je op een of andere manier maar niet verder mee komt en waar je steeds opnieuw tegenaan loopt. Een paar voorbeelden:

  • Een dame kwam langs omdat ze steeds de goedkeuring van haar moeder zoekt. De opstelling maakte zichtbaar dat ze niet op haar plek stond en daardoor niet haar eigen weg kon bewandelen. Door van plek te veranderen voelde ze de steun van haar moeder én voelde ze meer ruimte en vrijheid. De houding veranderde van ineengedoken naar krachtig met haar hoofd recht.
  • Of een man die slechte ervaringen heeft gehad in relaties. Door zijn systeem te onderzoeken ontdekte we dat een geheim in de weg stond aan het tonen van emoties. Door het systeem te voelen en een andere plek in te nemen ontstond ruimte voor de ander en rust voor hem. Van redder naar steunpilaar. Het leverde meer openheid op en meteen al fijnere relaties met zijn kinderen. 
  • En dan de dame met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Door een vader die zijn stempel stevig heeft gedrukt en een pleasende moeder was ze van haar plek in het systeem gegaan en heeft ze een patroon ontwikkeld waarin het veel makkelijker is om te geven dan te ontvangen. Het doorvoelen van het systeem bracht inzicht, riep emotie op en bracht haar terug naar haar eigen plek. Dat gaf rust, een fijner gevoel en ze zag weer ruimte voor zich om haar eigen pad te bewandelen.

Wil je dat zelf ervaren?

Bij mij kun je terecht voor een individuele opstelling met vloerankers. Wil je meer weten? Of wil je weten of jouw vraag in een opstelling kan worden onderzocht? Klik dan hieronder en ik neem contact met je op.